Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/2005

Många kojor och mycket spring - att planera med barns perspektiv

Publicerad 1 mars 2005

Lek utomhus är starkt förknippad med platserna där leken sker. Utomhusleken kan ge så starka upplevelser att många minns sin barndoms favoritplatser i hela sitt liv. Utevistelse är också viktigt för barns hälsa. Det är därför viktigt att det finns miljöer utomhus som ger utrymme för barns upptäckarglädje, lustfyllda rörelse och eget skapande. Men barn och vuxna betraktar inte utemiljön på samma sätt. Vid institutionen för landskapsplanering Alnarp har forskare försökt beskriva förskolegårdar och gröna stråk ur barns eget perspektiv.

Sidor