Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2008

Lustfyllda övningar utomhus gör matematiken begriplig

Publicerad 1 januari 2008

I dag är forskare eniga om att vi mår bra av att vistas utomhus. Vi blir inte bara friskare, piggare, mindre stressade och kreativa - det är också lustfyllt att vara utomhus. Lust ligger till grund för all motivation och inlärning. SLU Partnerskap Alnarp Landskap och Ölands kommunalförbund har stött första fasen i ett projekt som handlar om att utveckla metoder för utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Projektet leds av Torsten Kellander, trädgårdstekniker och utomhuspedagog vid Torslunda försöksstation, SLU, på Öland.

Sidor