Faktablad

Livet i staden - utemiljö för livskvalitet och hälsa

Publicerad 1 augusti 2003

Fler och fler väljer att bo i staden. Gator och torg pulserar av liv. Men vi vill också ha lugn och ro. Livet i staden måste växla mellan puls och vila. Platser där vi både kan umgås och ta igen oss måste finnas nära våra bostäder, arbetsplatser, skolor och sjukhus. Det är en god investering för staden!

 

Faktabladet är inte tillgängligt digitalt p.g.a. särskilda bildrättigheter.

Sidor