Faktablad
Movium Fakta 3 2018

LEKPLATSERS KVALITET – VERKTYG FÖR VÄRDERING OCH UTVECKLING

Publicerad 28 juni 2018

Anlagda lekplatser av hög kvalitet kan spela stor roll för barns utomhuslek och därmed också för deras hälsa, utveckling och välbefinnande. I detta Movium Fakta beskriver vi olika analysverktyg som kan användas i arbetet med att förbättra lekmiljöer. Vi presenterar också ett nytt verktyg för värdering och utveckling av kvaliteter hos offentliga, anlagda lekplatser.

 

Märit Jansson & Caroline Andersson

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Kommentarer

lekplatser

Läste ert mycket intressanta faktablad om lekplatser, men saknar en vässentlig del nämligen skötseln, som alltför ofta är mycket eftersatt och lågt prioriterad trots besiktningar. Jag besöker flera hundra lekplatser varje år i Sverige och ser en stor variation hur de sköts/inte sköts. Eftersom vi arbetar med rening av sand pålekplatser och vi rensar ut fimpar, stenar,rötter, djurexkrementer, löv, rötter,glas, kapsyler, kanyler, knivar, burkar, engångsgrillar, byggmaterial, avföring, ja allt som inte skall finnas i sanden på en lekpark, att få bort detta bidrar till att det blir fler besökare samt att det blir säkrare, en viktig del till att få en bra upplevelse på en lekplats.
Mats Svensson Sandmaster Skandinavien AB

Sidor