Faktablad
Movium Fakta 3 2018

LEKPLATSERS KVALITET – VERKTYG FÖR VÄRDERING OCH UTVECKLING

Publicerad 28 juni 2018

Anlagda lekplatser av hög kvalitet kan spela stor roll för barns utomhuslek och därmed också för deras hälsa, utveckling och välbefinnande. I detta Movium Fakta beskriver vi olika analysverktyg som kan användas i arbetet med att förbättra lekmiljöer. Vi presenterar också ett nytt verktyg för värdering och utveckling av kvaliteter hos offentliga, anlagda lekplatser.

 

Märit Jansson & Caroline Andersson

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor