Faktablad
Movium Fakta 3 2022

Lekotoper – platser där både barn och natur trivs

Publicerad 27 juni 2022

Går det att kombinera barns behov av naturkontakt med behovet hos olika arter i djur- och växtriket så att resultatet både blir en hållbar lekplats och en hållbar livsmiljö med hög biologisk mångfald?

Faktabladet om Lekotoper är skrivet av Fredrika Mårtensson, Anna Litsmark, Björn Wiström och Marcus Hedblom

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU:

Sidor