Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/2011

Låt Sveriges natur återspeglas på kyrkogården

Publicerad 1 april 2011

En välplanerad gravplats med hållbara växter underlättar både för personal och för gravrättsinnehavare samtidigt som den värnar om miljön. Att låta platsens natur inspirera designen kan både uppfylla krav på nytänkande och på miljömedvetenhet.

Sidor