Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/1994

Låt skolgårdarna grönska!

Publicerad 1 juni 1994

I dag behöver vi inte blunda för sanningen längre. Barn mår bättre på gröna skolgårdar. Det säger forskningen med en mun. Skolpersonal, föräldrar och elever har redan börjat gå från ord till handling. Med spettt och spade lägger man grunden till framtidens skolgårdar, som till stor del redan är byggda. Men argumenten och yrkeskunskaperna om hur vi ska hantera upprustning och förgröning av befintliga skolgårdar behövs fortfarande.

Sidor