Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/2007

Låt livet i staden synas

Publicerad 1 mars 2007

Många av de offentliga platser som byggs idag saknar det uppfinningsrika och lekfulla. De är helt enkelt för "färdiga". I det här faktabladet skriver Dan Hallemar om att skapa ramar som tillåter att platser och stråk innehåller mer av det provisoriska och tillfälliga, med inslag som passar för ett visst ändamål i en given tid - precis som händelser i livet. På platser där någonting har hänt, och som många människor minns, blir livet i staden synligt.

Sidor