Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1996

Landskapet upplevs från vägen!

Publicerad 1 februari 1996

De flesta landskapsupplevelser sker idag via bilfönstret. Det är härifrån som trafikanterna har de största möjligheterna att både uppleva och förstå landskapet runt våra tätorter. I detta Gröna Fakta visar vi hur dessa upplevelseaspekter kan få en central plas i planering och byggande av morgondagens vägar - vilket också kommer att påverka säkerheten på våra vägar positivt.

Sidor