Faktablad
Movium Fakta nr 5 2012

Kyrkogården på entreprenad – hur säkerställer man kvalitet på skötseln?

Publicerad 16 november 2012

Kyrkogården är ett av stadens många gröna, offentliga rum, ett parkrum som präglas av stillhet och kontemplation i den allt tätare staden. Att kvalitet i skötseln är viktigt är självklart.

 

Idag ökar antalet kyrkogårdsförvaltningar som lägger ut sin skötsel på entreprenad i såväl Sverige som Danmark. Vad händer med den etik och den kunskap om platsen samt mötet med kyrkogårdsbesökarna – de så kallade mjuka värdena – som är så speciellt för kyrkogårdsskötseln när den läggs ut på entreprenad? Vilka underlag och riktlinjer krävs för att bedöma kvalitet och välja rätt entreprenör och entreprenadform?

 

Av Angela Sandell och Jenny Kirsten Bille

Sidor