Faktablad
Movium Fakta nr 5 2017

KVALITETSSÄKRAD UTEMILJÖ PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Publicerad 12 december 2017

ändamålsenliga utemiljöer för barn och unga. Hur gör förvaltningar, fastighetsägare och verksamhetsledare för att omsätta detta i praktiken? I detta Movium Fakta presenteras en undersökning i Moviums regi av planeringsverktyg från sjutton svenska städer samt Berlin, Tyskland.

 

Lena Jungmark & Petter Åkerblom

Sidor