Faktablad
Movium Fakta nr 1 2017

KVALITETSASPEKTER VID UPPHANDLING AV UTEMILJÖFÖRVALTNING

Publicerad 21 mars 2017

Drift och skötsel av urbana utemiljöer omsätter stora summor i Sverige och Danmark. En central fråga i all upphandling av utemiljöförvaltning är att säkerställa genomförandet av entreprenader och följa upp upphandlingarna så att de leder till den kvalitet på utemiljön som man avsåg. I detta Movium Fakta presenteras resultat av en studie, där offentliga och privata upphandlingar i Sverige och Danmark jämförts med utgångspunkt från några förmodade trender.

 

Bengt Persson

Sidor