Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/1997

Konsthändelser på offentliga platser

Publicerad 1 juli 1997

Vad är en offentlig plats? Är det gatsten och bänkar? Träd och skulpturer? Eller är det något helt annat? Det här numret av Gröna Fakta innehåller mindre av fakta och mer av funderingar och debatt. Det handlar om konst på gator och torg där vi ser de offentliga platserna som skeenden, händelser och ögonblick. Och med förhoppning om att ge impulser och inspiration till hur vi kan förhålla oss till stadens uterum.

Sidor