Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2009

Konstgräs - ett grönt alternativ

Publicerad 1 juni 2009

Sverige har länge inspirerats av hur andra europeiska länder använder nya markmaterial. En av de senaste trenderna är konstgräs, ett grönt alternativ som är på stark frammarsch i Norden. Det första konstgräset producerades på 1960-talet för inomhusarenor och sporthallar. Idag är bästa användningsområdet gröna, offentliga ytor som är utsatta för hårt slitage, som idrotts- och lekytor, vägmiljöer, offentliga miljöer och privata trädgårdar.

Sidor