Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1990

Kompostering av park- och trädgårdsavfall

Publicerad 1 januari 1990

Exempel och erfarenheter av kompostering i stor skala. Ska var och en som producerar organiskt avfall ta hand om det själv eller ska man samordna komposteringen? I så fall - i vilken skala?