Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/1997

Kompostera storskaligt med kvalitet

Publicerad 1 januari 1997

Kompost från stora anläggningar är ett värdefullt jordförbättringsmedel och oftast av hög kvalitet. Men vilka faktorer avgör kompostkvaliteten? Hur påverkar kvaliteten i sin tur användningen?

Sidor