Faktablad
Movium Fakta nr 3-2017

KOMMUNALA FÖRVALTARES BILD AV SKÖTSELN AV GRÖNOMRÅDEN OCH TRÄD

Publicerad 13 juli 2017

Under 2016 genomförde SLU en stor enkätundersökning om svenska kommuners skötsel av grönområden och träd. I detta Movium Fakta sammanfattas en del av enkätsvaren, bland annat hur stora arealer parkmark och antal stadsträd kommunerna förvaltar och hur man ser på förutsättningarna inför framtiden.

 

 

Johan Östberg, Björn Wiström och Thomas B. Randrup

Sidor