Faktablad
GRÖNA FAKTA 5/1997

Ingenjörsbiologi

Publicerad 1 maj 1997

Växter är ett levande byggmaterial som kan användas för att lösa tekniska problem på ingenjörskonstens område. Här presenteras några av ingenjörsbiologins grunder hämtade från pågående forskning och undervisning på SLU i Alnarp.

Sidor