Faktablad
Movium Fakta 4 2021

i-Tree Eco

Publicerad 4 oktober 2021

i-Tree Eco utför beräkningar av en rad reglerande ekosystemtjänster men även hur ålders- och storleksvariationen ser ut i trädpopulationen.

av Johanna Deak Sjöman och Johan Östberg

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor