Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2002

Hus vid hav

Publicerad 1 januari 2002

Hallandskusten är ett område av riksintresse. Men kusten är hårt exploaterad, många fritidshus omvandlas till permanentboende och turismen ökar. Hur ska kusten bibehållas och utvecklas så att dess kvaliteter behålls? Detta är huvudfrågan i projektet Kvaliteter i landskap och bebyggelse, Hallandskusten. I projektet har Länsstyrelse och planerare i samtliga kustkommuner i Halland enats om gemensamma riktlinjer

Sidor