Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2004

Hur ska parken klinga?

Publicerad 1 juni 2004

Vem skapar morgondagens ljudlandskap? Ljudmiljön blir allt hetare på planerarnas agenda - ljudaspekten i samhällsbyggandet håller på att förändras och ett mer nyanserat förhållningssätt är under utveckling. Har du tänkt på ljuden i din verksamhet? För du är med och skapar ljuden och kan välja att göra det på ett medvetet sätt!

Sidor