Faktablad
Movium Fakta 4 2020

HÄLSOFRÄMJANDE UTEMILJÖER

Publicerad 2 oktober 2020

I detta faktablad beskrivs upplägg och resultat från tre projekt där forskare använt och utvecklat modeller och verktyg för hur forskning kan komma in i design- och planeringsprocesser

– det vill säga evidensbaserad design (EBD).

 

 

Av Anna Bengtsson, Anna Åshage, Robert Burman och Nina Oher

 

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

 

Sidor