Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1995

Grönstruktur i praktiken

Publicerad 1 april 1995

Grönstruktur beskriver allt som grönskan, vattnet, marken och allt det levande står för i tätorten. Grönstruktur fyller tre huvudfunktioner: den ekologiska, den kulturella och den sociala. Uthållig grönstruktur är en förutsättnig för en tätort i balans. Detta Gröna Fakta bygger dels på Moviums bidrag till delbetänkandet "Miljö och fysisk planering", dels på "Helsingbogs grönstruktur" varur konkreta exempel har hämtats som visar hur man gett grönstrukturfrågorna förnyad status i arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Sidor