Faktablad
Movium Fakta 5 2020

GRÖNPLANERING – EN KORT HANDLEDNING

Publicerad 26 november 2020

Städernas och landskapets gröna och blå kvaliteter blir allt viktigare för att skapa ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Men hur planerar vi för dessa värden på ett strategiskt sätt? 

 

 

Av Per Blomberg 

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor