Faktablad
Movium Fakta nr 6 2013

gröna väggar i skandinaviskt klimat

Publicerad 19 december 2013

Intresset är stort för gröna väggar i utemiljö men de praktiska erfarenheterna har hittills varit begränsade under skandinaviska förhållanden. I detta Movium Fakta redovisas de resultat som framkommit hittills i en studie med olika gröna väggsystem i Malmö. Olika växtarter, bevattningsstrategier och växtväggars inverkan på fasaden är några av de faktorer som undersöks.

 

Av Ann-Mari Fransson, Tobias Emilsson, Linda-Maria Mårtensson, Hans Rosenlund, Karin Månsson, och Johnny Kronvall

Sidor