Faktablad
Movium Fakta nr 6 2018

GRÖNA TAK FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Publicerad 13 december 2018

Gröna tak kan utgöra livsmiljö för många växter och djur om man anlägger taken med detta syfte. I detta Movium Fakta presenteras erfarenheter och resultat från BiodiverCity samt andra relaterade projekt med målsättningen att bidra till ökad kunskap om den potential ett grönt tak kan ha för att främja den biologiska mångfalden.

 

Av Christine Haaland, Ann-Mari Fransson, Annika Kruuse, Tobias Emilsson och Jonatan Malmberg

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Sidor