Faktablad

Grön arbetsmiljö

Publicerad 1 april 1989

Parker och andra grönområden ses oftast som platser för människors rekreation och vila. Att de också är en grupp människors arbetsplats glöms ofta bort. Att vårda och utveckla de offentliga uterummen är en arbetsintensiv verksamhet, ett arbete som inte sällan innebär både förslitningar och olycksfall. Detta faktablad behandlar arbetsmiljön för alla de som anlägger och sköter parker, kyrkogårdar, bostadsområden, idrottsområden m.m. med ambitionen att ge goda råd och tips för en bättre arbetsmiljö.