Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/1996

Gräsmatta blir blomsteräng

Publicerad 1 juli 1996

Målet med att sluta klippa kortklippta gräsmattor kan vara en blomstrande äng. För att lyckas krävs sen och årlig slåtter. Ett absolut måste är att höet samlas upp. I regel måste sådd eller inplantering till eftersom avstånden i våra tätorter sätter stopp för naturöig fröspridning; ängsblommorna kommer inte av sig självt. Det är klokt att välja arter efter platsens förutsättningar, t ex befintliga jordartsförhållanden.

Sidor