Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2002

Giftiga växter utomhus

Publicerad 1 februari 2002

Många växter och bär verkar lockande att äta för små barn och deras naturliga nyfikenhet gör dem extra utsatta. Trots det är allvarligare förgiftningar sällsynta. Parkförvaltningarna undviker giftiga växter i barns lekmiljöer, men i stället har vissa haft problem med ungdomar som velat berusa sig av växtligheten.

Sidor