Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2010

Fyra arter i förändring

Publicerad 1 februari 2010

Mängder av nya växter introduceras årligen på marknaden. Främst är det nya sorter av välbeprövade arter där många kan verka förvillande lika. För att kunna se och jämföra dem visades 140 nyinroducerade buskar och träd på Lignosfestivalen i september 2009 på SLU i Alnarp. Festivalen blev ett forum där branschen kunde träffas och utbyta erfarenheter kring växterna och hur de kan användas.

Sidor