Faktablad
Movium Fakta nr 2 2016

FRIA ELLER FÄLLA – att besluta om träd i offentliga miljöer

Publicerad 21 mars 2016

Träd i offentliga miljöer, till exempel på kyrkogårdar, i parker, alléer och städer har ofta höga värden. Det finns många olika lagstiftningar som reglerar vad man får och inte får göra med träden. Åtgärder som utförs på träd väcker ofta känslor hos allmänheten. I detta Movium Fakta sammanfattas en nyligen publicerad vägledning, som presenterar en modell i tio steg för hur besluts- och samrådsprocesser kan utformas när det gäller åtgärder på värdefulla träd.

 

Johan Östberg, Eva Grönwall, Fabian Mebus & Karin Sandberg

Sidor