Faktablad
Movium Fakta 1 2023

FRIA ELLER FÄLLA 2.0

Publicerad 7 mars 2023

För så bra åtgärder som möjligt för våra träd i offentliga miljöer har flera myndigheter och organisationer i Sverige gått samman för att ta fram denna modell som bygger på samarbete och att tydliggöra trädens värde innan åtgärder planeras.

Faktabladet om Fria eller fälla 2.0 är skrivet av Johan Östberg, Karin Sandberg och Erik Blomquist.

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU:

Sidor