Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2005

Framtidens kommunala parkverksamhet - resultat från tre framtidsverkstäder med parkföreträdare

Publicerad 1 juli 2005

Få saker varar för evigt. I Sverige är de offentliga parkernas historia inte mycket mer än hundra år gammal. Hur vi finansierar och organiserar dagens kommunala parkverksamhet har sina rötter i 1950-talet och därmed en ännu kortare historia. Det finns all anledning för kommunala parkföreträdare att av och till samtala om framtiden. Att fråga sig: Vart är vi på väg? Vilka problem brottas vi med? Vilka utmaningar väntar? Vilka möjligheter ser vi framöver? I detta Gröna Fakta presenteras resultatet av tre framtidsverkstäder med parkföreträdare och en diskussion om hur resultaten kan tolkas i ljuset av pågående samhällsförändringar.

Sidor