Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2001

Forskare granskar nyskapad grönstruktur

Publicerad 1 juni 2001

Bomässan BoOl i Malmö har stängt och nu vidtar vardagen för den nya stadsdelen i Västra hamnen. Området har under mässtiden kallats "Den ekologiska framtidsstaden". I BoOl-staden är det - vad gäller utemiljön - framför allt det öppna dagvattensystemet och tekniken att åstadkomma biologisk mångfald som är det nya. Vad är det för ideer och vad är det för slags kunskap som lett till dessa innovationer? Och vad säger det om vår tid - att det är just dessa ideer och denna kunskap som kommer till uttryck? Vi vill stimulera till tankar om vad Bo 01 har givit för impulser till framtida byggande, särskilt när det gäller utemiljön. Detta faktablad är ett försök att låta forskarperspektiven bidra som ögonöppnare.

Sidor