Faktablad
GRÖNA FAKTA 1/2001

Form och design i skötsel av stadens skog

Publicerad 1 januari 2001

De senaste decenniernas omdaningar i det svenska samhället, bland annat organisationsförändringar i kommunerna, har medfört praktiska konsekvenser för den långsiktiga utvecklingen och förvaltningen av våra tätortsnära skogs- och naturområden. Konsekvenserna har varit så stora att det finns all anledning att fråga: Har vi idag en tillräckligt omsorgsfull, engagerad och kvalificerad förvaltning av dessa områden, som gör att vi också tar ett långsiktigt framtida ansvar? Hur täcker man in olika kompetenser i förvaltningen? Hur kan vi öka både det professionella och det breda, folkligt förankrade engagemanget för närlandskapet och förvaltningsfrågorna? I detta Gröna Fakta vill vi ge inspiration till hur man kan lyfta kompetensen i förvaltningen av den tätortsnära kommunskogen, bland annat genom att presentera resultat från ett par projekt om "Urban Forestry" som bedrivits vid inst. för landskapsplanering Alnarp.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.

Sidor