Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/1994

Förebygg ogräsen

Publicerad 1 februari 1994

I detta faktablad visas hur ogräsproblem kan förutsägas och åtgärdas på hårdgjorda ytor. Olika förebyggande metoder som minskar ogräsproblemen, t ex fiberduk under asfalt, presenteras. Ett annat exempel är att etablera en önskvärd vegetation på den hårdgjorda ytan. En grön refug kan t ex ge ett upplevelsemässigt lyft i gatumiljön.

Sidor