Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2002

Floriade 2002 - en hortikulturens världsutställning

Publicerad 1 juni 2002

Floriade är en jättelik blomster- och trädgårdsmässa, som arrangeras vart tionde år i Holland. Den kan jämföras med världsutställningarna, men med gröna förtecken. Temat för Floriade 2002 är Feel the Art of Nature. I detta Gröna Fakta beskriver vi utställningsområdet och hur det utformats under huvudarkitekten Niek Roozens ledning. Vi gör några reflektioner kring hur temat avspeglas i de olika delarna på mässan. Jacqueline van der Kloet är en av de landskapsarkitekter som haft störst inflytande i utformningen av området, speciellt när det gäller komposition och växtval på de stora permanenta ytorna. Vi får ta del av hennes egna tankar när det gäller att skapa upplevelserika miljöer för de förväntade tre miljoner besökarna!

Sidor