Faktablad

Fasadgrönska - Välj rätt stöd för växten

Publicerad 1 februari 1988

Ökat intresse för kopplingen mellan arkitektur och natur har inneburit en renässans för användningen av klätterväxter. Krav på litet planteringsutrymme, samt enkel och billig anläggningsteknik är några av fördelarna. I Tyskland och Schweiz har rader av artiklar publicerats facktidskrifter och flera böcker har kommit ut. För att få ett bra resultat är det viktigt att känna till vilken typ av stöd som olika klätterväxter behöver.

Sidor