Faktablad
Movium Fakta 6 2021

Förvaltning av träd

Publicerad 15 december 2021

Om fyra standarder för trädförvaltning samt Alnarpsmodellen som i princip har blivit en standard för ekonomisk värdering av träd.

Faktabladet är skrivet av Johan Östberg

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>

Länken till filen visas här för dig som är inloggad partner eller prenumerant alternativt medarbetare eller student vid SLU:

Sidor