Faktablad

Etablering mer än överlevnad

Publicerad 1 mars 1989

Att nyplanterade buskar och träd tar sig och växer till efter plantering är naturligtvis av avgörande betydelse för kvaliteten hos alla slags anläggningar.

Sidor