Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/1999

Enköpings parker mer än perenner

Publicerad 1 april 1999

De senaste åren har Enköping i fackkretsar uppmärksammats som parkstad, främst för sina fickparker och alla perenner. I Enköping har det dock hänt mycket mer med den gröna miljön. 1981 tillträdde Stefan Mattson som stadsträdgårdsmästare. Han och parkavdelningen påbörjade ett långsiktigt och strategiskt förändringsarbete för att få ut mer av parkresurserna. Ett av målen var att enköpingsborna skulle uppleva sin stad som en parkstad. Att detta mål uppfyllts bekräftades1997 då studenter vid institutionen för etnologi vid Uppsala unversitet gjorde en intervjuundersökning i Enköping. På frågan om hur enköpingsborna uppfattar sin stad svarade de flesta att de uppfattar Enköping som en trädgårdsstad.

Sidor