Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1998

Emma Lundberg - trädgården på Millesgården 3

Publicerad 1 mars 1998

Emma Lundberg-trädgården anlades av Millesgården 1997-98 i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), MOVIUM och STAF. Projektet krävde mycket kunskap och flera yrkesroller och möjliggjordes tack vare välvilliga insatser från en rad sponsorer och bidragsgivare.

Sidor