Faktablad
GRÖNA FAKTA 7/2000

Ekdöden och andra hot mot våra träd

Publicerad 1 juli 2000

Ett friskt gammalt träd leder tankarna till sundhet, styrka, ålder och klokhet och berättar om en långsiktigt god växtmiljö för träd och människor. Borttynande träd och döda träd har dock varit ett samtalsämne i ett par decennier. Vad har hänt? Är det åldrande friska trädet ett minne blott? Detta Gröna Fakta belyser situationen för sjuka och skadade träd.

Sidor