Faktablad
Movium Fakta nr 5 2011

Efter buxbom

Publicerad 1 december 2011

Buxbomen hotas på många ställen i Sverige av svampsjukdomen Cylindrocladium buxicola. Om buxbom ska ersättas med annat växtmaterial måste vi se till vilka kvaliteter den har och vilka funktioner den fyller. De fyra avgörande faktorerna torde vara att buxbomen är vintergrön, relativt långsamväxande, har låga ståndortskrav och att den tål kraftig beskärning.

 

Av Eric Wahlsteen, Movium, och Kenneth Lorentzon, SLU i Alnarp.

Sidor