Faktablad
GRÖNA FAKTA 2/2005

Efter almsjukan

Publicerad 1 februari 2005

Vad kommer efter almsjukan? Vilken kunskap har vi om framtida hot mot våra träd? Ingen vet vilken farlig växtskadegörare som kommer att drabba träden, men vi har en hel del vetskap om de kända faror som lurar runt hörnet. Detta Gröna Fakta beskriver kommande skadegörare samt hur vi på bästa sätt kan skydda oss mot dem. Faktabladet visar också vilka nya funktioner de döda almarna kan få i form av bänkar, skulpturer och andra konstverk.

Sidor