Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/2003

Effektiv parkverksamhet - inte bara en fråga om pengar

Publicerad 1 mars 2003

Parker fyller många funktioner i vårt samhälle. Livskvalitet är ett ord som återkommer när parker diskuteras. Men när parkens kvaliteter ställs mot den ständigt närvarande ekonomin kan ibland problem uppstå. Vad lägger vi in i begreppet effektivitet när vi diskuterar parkfrågor? I detta Gröna Fakta presenteras två studier som gjordes under hösten 2002. Den ena studien har ägnat svensk kommunal parkeffektivitet särskilt intresse, genom att observera hur Helsingborg och Gävle förhåller sig till sina vackra parker. Den andra studien utfördes i Phoenix, USA, en stad som vunnit priser för sitt sätt att sköta olika allmänna verksamheter, inte minst parker och rekreationsanläggningar. Vi har genomfört studierna i ett managementperspektiv och i en övertygelse att verksamhetsstyrning är betydelsefull. I begreppet ”parkeffektivitet” finns en tanke om att utveckling bygger på vilja och utmaning av existerande mål och metoder.

Sidor