Faktablad
GRÖNA FAKTA 6/2010

Den skuldfria parken - från ord till handling i miljöarbetet

Publicerad 1 juni 2010

Det började som en vision om en skuldfri park och har idag fyra år senare utmynnat i en samling aktiviteter för att närma sig en ekologiskt uthållig parkskötsel i Bulltoftaparken. Under resans gång har idéer kläckts, aktiviteter startats och möjligheter utretts. Bristen på goda exempel på hållbara skötselkoncept har väckt frågan om hur både beställare och entreprenörer arbetar för en mer miljöanpassada grönyteskötsel, nu och i framtiden.

Sidor