Faktablad
GRÖNA FAKTA 4/2002

Den rätta sortens gräs!

Publicerad 1 april 2002

Dagens gräsytor är mycket varierande i form och funktion. Hur väljer man rätt grässort för de olika ytorna, vilken information behövs och varifrån kan man få den? Detta är frågor som detta faktablad tar upp och diskuterar

Sidor