Faktablad
GRÖNA FAKTA 3/1997

Den nya beställarrollen

Publicerad 1 mars 1997

Vi är på väg in i en ny tid där "förändring" tycks vara grundtemat och där parkverksamheten utsätts för stora utmaningar. En viktig uppgift är att anpassa sin organisation och verksamhet efter nya krav och ideal. Det handlar om att lyfta blicken från teknik till upplevelser, om att ägna sig åt utvecklingen snarare än produktionsstyrning och om att samverka över traditionella förvaltnings- och huvudmannagränser.

Sidor